W naszym logo jest odpowiedź.
Malina to doskonale zaprojektowany przez naturę wieloowoc, może składać się nawet ze 100 elementów, z których każdy jest samodzielnym owocem.
Malina symbolizuje sposób naszego działania.

SYNCHRO labjest agencją użytecznej reklamy. Łączymy różne dziedziny reklamy, sięgamy po wszystkie technologie, szukamy, wymyślamy, uczymy się, tworzymy.
Naszym celem jest ukazanie użyteczności marek.
Naszym atutem jest to, że jesteśmy praktykami, którzy wymyślają.
Naszym sposobem pracy jest łączenie pomysłów, idei i technologii.